Author: awssadmin

Tap water Disinfection System (TWDS-Chlorine)

ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาด้วยคลอรีนที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นเทคโนโลยีการจ่ายคลอรีนที่ง่ายและสะดวกต่อการติดตั้ง ไม่ซับซ้อน เหมาะสมกับประปาขนาดเล็ก เช่น ประปาโรงเรียน ประปาหมู่บ้าน หรือ สถานที่ต่างๆที่ต้องการน้ำที่ให้คลอรีนที่มีความเข้มข้นสูงในการล้างตลาด ล้างพื้น ก็ทำได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้การใช้ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาอย่าง TWDS (Chlorine) แล้ว การดูแลบำรุงรักษาง่ายกว่ามาก เหมาะสมสำหรับผู้ดูแลขั้นพื้นฐาน เพราะรูปแบบการทำงาน รวมถึงการจัดเก็บ สามารถทำงานได้ภายในบรรจุภัณฑ์ ไม่รั่วไหลออกมาด้านนอกให้เกิดอันตรายต่อผู้ดูแลระบบ ซึ่งข้อดี ของคลอรีนชนิดนี้ให้ประสิทธิภาพที่ดี และประหยัดค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับคลอรีนชนิดอื่นๆ ในหลายๆ ด้าน ซึ่งการนำคลอรีนชนิดนี้มาใช้งาน ได้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อการสัมผัสและการใช้งาน สามารถใช้งานได้อัตโนมัติโดยอาศัยการไหลของน้ำ ไม่ต้องใช้แรงดันเพิ่มเติม สามารถรองรับน้ำได้สูงสุด 30 ลิตรต่อนาที สามารถผลิตน้ำได้ 360,000 ลิตร ต่อ 1 cartridge ที่ปริมาณคลอรีน 2 – 3 ppm ง่ายต่อการติดตั้ง เพียงน้ำไปแทนที่ท่อเดิม หรือต่อเพิ่มส่วนออกมาให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ ง่ายต่อการบำรุงรักษา แค่เปลี่ยน Cartridge เดิมออก แล้วใส่อันใหม่เข้าไปแทนที่ ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆ ในการดูแลหรือเปลี่ยน Cartridge Chlorine เป็นอุปกรณ์โพลีบอเนท ที่แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย...

AWSS HOCL (น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่อ่อนโยนต่อผิว)

ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นสารประกอบคลอรีนที่ให้ประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุดในช่วงที่ปลอดภัยกับการใช้งานโดยเทียบกับผิวหนังมนุษย์ (pH 5.5) คือ HOCL หรือ กรดไฮโปคลอรัส ซึ่งมีช่วงที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดีที่  pH 5.0 – 6.5 เมื่อพูดถึง +HOCL • ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต • สามารถฆ่าแบคทีเรียได้เทียบเท่ากับสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั่วไป • คงเสถียรภาพของคุณสมบัติได้นาน • ไม่ทิ้งสารตกค้าง • ไม่เกิดการกัดกร่อน • ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร แต่คุณสมบัติพิเศษ คือ • เป็นระบบ Generating ของเหลวที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ • ค่า pH 5.0 – 6.5 (เป็นกรดอ่อนๆ ไม่ทำลายเนื้อเยื่อ) • ค่า Free Chlorine 20 – 30 ppm ก็มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อเทียบเท่ากับคลอรีนในรูป แบบอื่นที่อาจต้องใช้ถึง 50 – 400 ppm   HOCL ที่ 10.8 ppm...

Asia Water System Solution จัดงานสัมมนา “โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบยยั่งยืน” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรม 4.0

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คุณยุทธนา กวางเส็ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซีย วอเตอร์ ซิสเต็ม โซลูชั่น จำกัด, คุณวีรพิชญ์ จันทร์หล้าฟ้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซีย วอเตอร์ ซิสเต็ม โซลูชั่น จำกัด, คุณ ธนกฤต แสงทองอรุณกูล ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเซีย วอเตอร์ ซิสเต็ม โซลูชั่น จำกัด จัดสัมมนา “โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบยั่งยืน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จังหวัดนครนายก เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำอุปโภค, บริโภคในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง และพรหมณีให้เป็นการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยภายในงานดังกล่าวนั้น บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาระบบผลิตน้ำประปาหมุ่บ้านทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพของระบบผลิตน้ำประปาให้สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ, ประหยัดค่าใช้จ่ายในสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำจากแหล่งน้ำดิบ รวมถึงการนำนวัตกรรมเข้าไปใช้ในการผลิตน้ำประปา และบริหารระบบผลิตน้ำประปาให้สามารถสร้างรายได้เพียงพอต่อการดูแลค่าใช้จ่ายในการดำเนินระบบ กับผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน, สภาหมู่บ้าน และกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างกับพรหมณี    ...