Black Gold – Premium Pyrolusite

Black Gold (Premuim Pyrolusite) แมงกานีสไดออกไซด์ธรรมชาติ

Black Gold (Premium Pyrolusite) เป็นแมงกานีสไดออกไซด์ธรรมชาติ (MnO2) คุณสมบัติของตัวแร่จะเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา และออกซิเดชั่น เพื่อให้เกิดการตกตะกอนและดักจับตะกอนนั้นบนชั้นแร่ และผิวสัมผัสของตัวแร่ นอกจากนี้ตัวแร่ไพโรลูไซต์ยังมีรูพรุนจำนวนมากที่คอยดูดซับ และดักจับตะกอนความขุ่นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย และมีความแตกต่างระหว่างสารกรองแมงกานีสสังเคราะห์ประเภทอื่นๆ เนื่องจากไพโรลูไซต์ไม่ใช่สารสังเคราะห์ อย่างเช่น ทรายหรือวัสดุอื่นๆที่นำมาเคลือบด้วยแมงกานีสไดออกไซด์ จึงทำให้อายุการใช้งานมีมากกว่า และไม่จำเป็นต้องทำการฟื้นฟูสารกรองด้วยสารเคมี เพียงแค่ล้างย้อนด้วยลมและน้ำสะอาดเพียงเท่านั้นประสิทธิภาพการกำจัดก็กลับคืนค่าได้เหมือนเดิม และยังสามารถใช้อัตราการกรองหรือน้ำไหลผ่านได้มากกว่าสารกรองประเภทอื่นๆอีกด้วย สารกรองไพโรลูไซต์มีความแข็งแรงและอัตราการย่อยสลายเพียงแค่ ร้อยละ 2-3 ต่อปีเท่านั้น

ประโยชน์ในการใช้

 • ลดจำนวน เหล็ก แมงกานีส สารหนู และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป็นสารกรองที่มีความแข็งแรง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
 • ประหยัดในการใช้สารเคมีปรับปรุงคุณภาพน้ำ
 • ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานต่ำ
 • คุณภาพน้ำที่ได้หลังจากกระบวนการมีความเสถียรตามมาตรฐาน

คุณสมบัติทางกายภาพ

 • รูปแบบ: เม็ด
 • ขนาดของเม็ด: Size 0.8-1.9 mm.
 • สีของวัสดุ: น้ำตาลเข้ม เกือบดำ
 • ความถ่วงจำเพาะ: 3.8
 • สารประกอบ: แมงกานีสไดออกไซด์ (MnO2)

รูปแบบการนำไปใช้

คุณสมบัติทางเทคนิคและกายภาพ

 • รูปแบบทางกายภาพ: เม็ด
 • ขนาดประสิทธิผล: 0.8-1.9 มิลลิเมตร
 • สี: น้ำตาลเข้ม ถึงดำ
 • องค์ประกอบหลัก: แมงกานีสไดออกไซด์ 40-60%
 • คุณสมบัติทางเทคนิคและนำไปใช้งาน
  • ค่าความถ่วงจำเพาะ: 3.8
  • อัตราการไหล (LV): 5-12 เมตรต่อชั่วโมง
  • อัตราการล้างย้อน: 25-30 เมตรต่อชั่วโมง
  • อัตรา Air Scouring: 1-2 บาร์
  • ค่า Free Board: 30-50%
  • ความลึกของชั้นสาร: ไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร
  • ค่า pH: มากกว่า 7.0
  • อายุการใช้งาน: 5-10ปี ขั้นต่ำ 5 ปี
 • ขนาดบรรจุภัณฑ์: 40 กิโลกรัมต่อถุง
 • น้ำหนักต่อปริมาตร: 25 ลิตร
 • ข้อห้าม: ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับไพโรลูไซต์ได้ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำปฎิิกิริยาลดลง

สั่งซื้อสินค้าได้ที่

หากสนใจ HOCL สำหรับในการฆ่าเชื้อโรคและสามารถใช้ร่วมกับอาหารได้กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม