ลดค่าใช้จ่ายบำบัดน้ำเสีย: โครงการ 50,000Q Saving

ลดค่าใช้จ่ายบำบัดน้ำเสีย

AWSS มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมผลประกอบการให้กับทุกอุตสาหกรรม ด้วยการลดค่าใช้จ่ายบำบัดน้ำเสียกับโครงการ “ลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำ” เรามุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหา ค่าใช้จ่ายที่เกินจำเป็น รวมถึงมาตรฐานน้ำทิ้งที่ไม่ได้มาตรฐานจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าที่จะทำสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม และแก้ไขปัญหาให้ได้ 50,000 ลบ.ม./วัน

ลดค่าใช้จ่ายบำบัดน้ำเสีย

ลดค่าใช้จ่ายบำบัดน้ำเสียทำได้อย่างไร

AWSS มุ่งเน้นมาโดยตลอดและทำการศึกษาด้านน้ำ รวมถึงระบบผลิต ระบบบำบัดเกี่ยวกับน้ำมาตลอดระยะเวลาที่เราได้ประกอบกิจการมา เพื่อหาวิธีการลดค่าใช้จ่ายบำบัดน้ำเสียและการผลิตน้ำอื่นๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพราะเราเข้าใจดีว่าการบำบัดน้ำเสียคือค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้สร้างผลกำไรให้กับบริษัท ดังนั้นการลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในระบบการผลิต เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปสำรวจระบบการบำบัดน้ำเสีย เพื่อดูการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่อย่างไร เช่น

 1. การวิเคราะห์สารเคมีที่ใช้ในแต่ละวัน ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
 2. การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดว่าทำงานได้ปกติ
 4. การตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์น้ำแต่ละวัน
 5. การตรวจสอบหาเหตุปัจจัยที่ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงผิดปกติ
การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

ให้คำปรึกษาและแนะนำระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม

AWSS จะให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับระบบทันทีเมื่อมีการตรวจพบ และเหตุบ่งชี้ในระบบที่ส่งผลให้ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายบำบัดน้ำเสียได้ด้วยเหตุใด เราจะมีการทำรายงานถึงผลดังกล่าว นอกจากนี้เรายังมีการแนะนำถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถนำมาแก้ไขและส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลงได้ทันที เช่น สารเคมีที่นิยมใช้สำหรับการตกตะกอน หรือการปรับสารเคมีอย่างไรให้เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีการกรองบางตัวก่อนเข้าระบบ เป็นต้น

โครงการ 50,000Q Saving คืออะไร

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้ที่สนใจต้องการลดค่าใช้จ่ายบำบัดน้ำเสีย รวมถึงระบบผลิตน้ำอื่นๆ เช่น น้ำประปา น้ำบาดาล และการผลิตน้ำด้วยเทคโนโลยีหรือเทคนิคพิเศษโดยเฉพาะ ให้สอดคล้องกับหลักการทำงานของระบบบำบัดที่มีอยู่เดิม หรืออาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้มีระบบบำบัดน้ำให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

โดยAWSS เน้นหลักการ 4S1H ดังต่อไปนี้

 • Save Cost
 • Save Water
 • Save Chemical
 • Save Energy
 • High Efficiency

คุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของการทำงานและประสบการณ์ทำงานของเราได้ที่ เกี่ยวกับเรา นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อสอบถามหรือรายละเอียดและติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ผ่านทาง facebook ของบริษัท เอเซีย วอเตอร์ ซิสเต็ม โซลูชั่น จำกัด เรายินดีให้คำปรึกษาและให้บริการ

สามารถกรอกรายละเอียดขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ช่องด้านล่างนี้

  Success

  Goals

  Customer

  Cups of coffee