AWSS มีผู้บริหาร และทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านน้ำมากว่า 20 ปี ทำให้เราเล็งเห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ในทั้งน้ำดี และน้ำเสีย ดังนั้นด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และการทำงานโดยยึดหลัก ลดต้นทุน ลดพลังงาน ลดการสูญเสียน้ำ ลดการใช้สารเคมี เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นที่มาของโครงการนี้

 • โครงการ 50,000 Q SAVING มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในระบบการบำบัดน้ำของทุกอุตสาหกรรม ด้วยการใช้เทคโนโลยี และประสบการณ์การทำงานของเรามาช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทางด้านการบำบัดน้ำที่ท่านอาจทราบหรือไม่ทราบมาก่อนว่ามี
 • Concept หลักของโครงการคือ มุ่งทำสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น โดยที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว เรามีความตั้งใจที่จะนำนวัตกรรม และความสามารถของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพน้ำในทุกรูปแบบให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อสิ่งแวดล้อม

ทาง AWSS ยินดีให้บริการกับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านโดยไม่จำกัดคุณสมบัติ ท่านอาจเป็นผู้เข้าร่วมที่มีระบบบำบัดน้ำเสียอยู่แล้ว หรืออุตสาหกรรมใหม่ที่ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียก็ได้

ด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านน้ำกว่า 20 ปี ของ AWSS ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงาน ทำให้เรามั่นใจ 100% ว่าจะสามารถลดต้นทุนการบำบัดน้ำเสียได้ และยังมีผลงานที่ลูกค้าพึงพอใจให้อ้างอิงมากมาย เช่น

 • การปรับเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำที่โรงงานถลุงแร่ ที่จากเดิมมีค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียอยู่ที่ 1,200 บาท/m3 ให้เหลือเพียง 400 บาท/m3
 • การวิเคราะห์ปัญหาน้ำเพื่อลดต้นทุนสารเคมีที่โรงงานอุตสาหกรรมยางยืด ที่จากเดิมมีค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียอยู่ที่ 1.4 ล้านบาท/เดือน ให้เหลือ เพียง 7 แสนบาท/เดือน
 • เรามีความเชี่ยวชาญในทุกระบบที่เกี่ยวกับการบำบัดน้ำ ไม่ว่าจะเป็นระบบเคมี, ระบบชีวภาพ, ระบบเคมี+ชีวภาพ หรือระบบชีวภาพแบบเติมอากาศ
  และไร้อากาศ เราสามารถวิเคราะห์ผลน้ำหาแนวทาง และใช้เทคนิคเฉพาะทางที่จะทำให้ระบบสามารถประหยัดเพิ่มขึ้น หรือการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบ เช่น

 • การใช้เทคโนโลยี Bio Carrier ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้เร็วขึ้นถึง 2 เท่า ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมมีทางเลือกที่จะประหยัดทั้งเวลา หรืองบประมาณในการสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
 • การใช้เทคโนโลยีระบบเติมอากาศ ที่สามารถลดค่าไฟลงได้ 50%
 • การใช้เทคนิค Pre-Treatment ในการกำจัดสารปนเปื้อนหรือความสกปรกในน้ำออกส่วนหนึ่ง ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดต้นทุนสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำ
 • โครงการ 50,000 Q SAVING มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในระบบการบำบัดน้ำเสียของทุกอุตสาหกรรม ทั้งที่มีระบบบำบัดน้ำเสียอยู่แล้ว หรืออุตสาหกรรมใหม่ที่ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนั้นหากท่านมีระบบบำบัดน้ำเสียอยู่แล้วท่านก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายลง และหากท่านยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ท่านก็จะไม่ต้องลงทุนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

 • ในกรณีที่ท่านมีระบบบำบัดน้ำเสียอยู่แล้ว AWSS จะทำการวิเคราะห์ผลน้ำ และค่าใช้จ่ายในระบบบำบัดน้ำ (OPEX) ปัจจุบันของท่านเพื่อหาความเป็นไปได้ถึงเรื่องการนำเทคโนโลยีที่เรามีไปช่วยในระบบ รวมถึงการใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยประสบการณ์จากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของเรา ในการเข้าไปช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของท่าน
 • ในกรณีทีท่านยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย AWSS จะทำการวิเคราะห์ผลน้ำ, ออกแบบระบบ และดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของท่านตลอดอายุสัญญาการใช้งาน
 • สรุป: การเข้าร่วมโครงการ 50,000 Q SAVING นั้นมีค่าใช้จ่าย = 0.00 บาท