Day: March 19, 2021

Tap water Disinfection System (TWDS-Chlorine)

ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาด้วยคลอรีนที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นเทคโนโลยีการจ่ายคลอรีนที่ง่ายและสะดวกต่อการติดตั้ง ไม่ซับซ้อน เหมาะสมกับประปาขนาดเล็ก เช่น ประปาโรงเรียน ประปาหมู่บ้าน หรือ สถานที่ต่างๆที่ต้องการน้ำที่ให้คลอรีนที่มีความเข้มข้นสูงในการล้างตลาด ล้างพื้น ก็ทำได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้การใช้ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาอย่าง TWDS (Chlorine) แล้ว การดูแลบำรุงรักษาง่ายกว่ามาก เหมาะสมสำหรับผู้ดูแลขั้นพื้นฐาน เพราะรูปแบบการทำงาน รวมถึงการจัดเก็บ สามารถทำงานได้ภายในบรรจุภัณฑ์ ไม่รั่วไหลออกมาด้านนอกให้เกิดอันตรายต่อผู้ดูแลระบบ ซึ่งข้อดี ของคลอรีนชนิดนี้ให้ประสิทธิภาพที่ดี และประหยัดค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับคลอรีนชนิดอื่นๆ ในหลายๆ ด้าน ซึ่งการนำคลอรีนชนิดนี้มาใช้งาน ได้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อการสัมผัสและการใช้งาน สามารถใช้งานได้อัตโนมัติโดยอาศัยการไหลของน้ำ ไม่ต้องใช้แรงดันเพิ่มเติม สามารถรองรับน้ำได้สูงสุด 30 ลิตรต่อนาที สามารถผลิตน้ำได้ 360,000 ลิตร ต่อ 1 cartridge ที่ปริมาณคลอรีน 2 – 3 ppm ง่ายต่อการติดตั้ง เพียงน้ำไปแทนที่ท่อเดิม หรือต่อเพิ่มส่วนออกมาให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ ง่ายต่อการบำรุงรักษา แค่เปลี่ยน Cartridge เดิมออก แล้วใส่อันใหม่เข้าไปแทนที่ ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆ ในการดูแลหรือเปลี่ยน Cartridge Chlorine เป็นอุปกรณ์โพลีบอเนท ที่แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย...