Service & Products

Tap water Disinfection System (TWDS-Chlorine)

ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาด้วยคลอรีนที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นเทคโนโลยีการจ่ายคลอรีนที่ง่ายและสะดวกต่อการติดตั้ง ไม่ซับซ้อน เหมาะสมกับประปาขนาดเล็ก เช่น ประปาโรงเรียน ประปาหมู่บ้าน หรือ สถานที่ต่างๆที่ต้องการน้ำที่ให้คลอรีนที่มีความเข้มข้นสูงในการล้างตลาด ล้างพื้น ก็ทำได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้การใช้ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาอย่าง TWDS (Chlorine) แล้ว การดูแลบำรุงรักษาง่ายกว่ามาก เหมาะสมสำหรับผู้ดูแลขั้นพื้นฐาน เพราะรูปแบบการทำงาน รวมถึงการจัดเก็บ สามารถทำงานได้ภายในบรรจุภัณฑ์ ไม่รั่วไหลออกมาด้านนอกให้เกิดอันตรายต่อผู้ดูแลระบบ ซึ่งข้อดี ของคลอรีนชนิดนี้ให้ประสิทธิภาพที่ดี และประหยัดค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับคลอรีนชนิดอื่นๆ ในหลายๆ ด้าน ซึ่งการนำคลอรีนชนิดนี้มาใช้งาน ได้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อการสัมผัสและการใช้งาน สามารถใช้งานได้อัตโนมัติโดยอาศัยการไหลของน้ำ ไม่ต้องใช้แรงดันเพิ่มเติม สามารถรองรับน้ำได้สูงสุด 30 ลิตรต่อนาที สามารถผลิตน้ำได้ 360,000 ลิตร ต่อ 1 cartridge ที่ปริมาณคลอรีน 2 – 3 ppm ง่ายต่อการติดตั้ง เพียงน้ำไปแทนที่ท่อเดิม หรือต่อเพิ่มส่วนออกมาให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ ง่ายต่อการบำรุงรักษา แค่เปลี่ยน Cartridge เดิมออก แล้วใส่อันใหม่เข้าไปแทนที่ ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆ ในการดูแลหรือเปลี่ยน Cartridge Chlorine เป็นอุปกรณ์โพลีบอเนท ที่แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย...

AWSS HOCL (น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่อ่อนโยนต่อผิว)

ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นสารประกอบคลอรีนที่ให้ประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุดในช่วงที่ปลอดภัยกับการใช้งานโดยเทียบกับผิวหนังมนุษย์ (pH 5.5) คือ HOCL หรือ กรดไฮโปคลอรัส ซึ่งมีช่วงที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดีที่  pH 5.0 – 6.5 เมื่อพูดถึง +HOCL • ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต • สามารถฆ่าแบคทีเรียได้เทียบเท่ากับสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั่วไป • คงเสถียรภาพของคุณสมบัติได้นาน • ไม่ทิ้งสารตกค้าง • ไม่เกิดการกัดกร่อน • ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร แต่คุณสมบัติพิเศษ คือ • เป็นระบบ Generating ของเหลวที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ • ค่า pH 5.0 – 6.5 (เป็นกรดอ่อนๆ ไม่ทำลายเนื้อเยื่อ) • ค่า Free Chlorine 20 – 30 ppm ก็มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อเทียบเท่ากับคลอรีนในรูป แบบอื่นที่อาจต้องใช้ถึง 50 – 400 ppm   HOCL ที่ 10.8 ppm...