Service & Products

Tap water Disinfection System (TWDS-Chlorine)

ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาด้วยคลอรีนที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นเทคโนโลยีการจ่ายคลอรีนที่ง่ายและสะดวกต่อการติดตั้ง ไม่ซับซ้อน เหมาะสมกับประปาขนาดเล็ก เช่น ประปาโรงเรียน ประปาหมู่บ้าน หรือ สถานที่ต่างๆที่ต้องการน้ำที่ให้คลอรีนที่มีความเข้มข้นสูงในการล้างตลาด ล้างพื้น ก็ทำได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้การใช้ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาอย่าง TWDS (Chlorine) แล้ว การดูแลบำรุงรักษาง่ายกว่ามาก เหมาะสมสำหรับผู้ดูแลขั้นพื้นฐาน เพราะรูปแบบการทำงาน รวมถึงการจัดเก็บ สามารถทำงานได้ภายในบรรจุภัณฑ์ ไม่รั่วไหลออกมาด้านนอกให้เกิดอันตรายต่อผู้ดูแลระบบ ซึ่งข้อดี ของคลอรีนชนิดนี้ให้ประสิทธิภาพที่ดี และประหยัดค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับคลอรีนชนิดอื่นๆ ในหลายๆ ด้าน ซึ่งการนำคลอรีนชนิดนี้มาใช้งาน ได้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อการสัมผัสและการใช้งาน สามารถใช้งานได้อัตโนมัติโดยอาศัยการไหลของน้ำ ไม่ต้องใช้แรงดันเพิ่มเติม สามารถรองรับน้ำได้สูงสุด 30 ลิตรต่อนาที สามารถผลิตน้ำได้ 360,000 ลิตร ต่อ 1 cartridge ที่ปริมาณคลอรีน 2 – 3 ppm ง่ายต่อการติดตั้ง เพียงน้ำไปแทนที่ท่อเดิม หรือต่อเพิ่มส่วนออกมาให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ ง่ายต่อการบำรุงรักษา แค่เปลี่ยน Cartridge เดิมออก แล้วใส่อันใหม่เข้าไปแทนที่ ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆ ในการดูแลหรือเปลี่ยน Cartridge Chlorine เป็นอุปกรณ์โพลีบอเนท ที่แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย...

AWSS HOCL (น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่อ่อนโยนต่อผิว)

ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นสารประกอบคลอรีนที่ให้ประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุดในช่วงที่ปลอดภัยกับการใช้งานโดยเทียบกับผิวหนังมนุษย์ (pH 5.5) คือ HOCL หรือ กรดไฮโปคลอรัส ซึ่งมีช่วงที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดีที่  pH 5.0 – 6.5 เมื่อพูดถึง +HOCL • ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต • สามารถฆ่าแบคทีเรียได้เทียบเท่ากับสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั่วไป • คงเสถียรภาพของคุณสมบัติได้นาน • ไม่ทิ้งสารตกค้าง • ไม่เกิดการกัดกร่อน • ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร แต่คุณสมบัติพิเศษ คือ • เป็นระบบ Generating ของเหลวที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ • ค่า pH 5.0 – 6.5 (เป็นกรดอ่อนๆ ไม่ทำลายเนื้อเยื่อ) • ค่า Free Chlorine 20 – 30 ppm ก็มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อเทียบเท่ากับคลอรีนในรูป แบบอื่นที่อาจต้องใช้ถึง 50 – 400 ppm   HOCL ที่ 10.8 ppm...

AWSS Pyrolusite Project in Samut Sakorn Province

Using AWSS Pyrolusite Instead of sand filter to remove manganese. The Samut Sakorn Municipality The important of the project. The city and the water supply service area of ​​the Provincial Waterworks Authority shall use the tap water produced by the tap water production plant which controls the quality of tap water produced by the Provincial Waterworks Authority. Water from rivers,...