Blog Style 1 left sidebar

Tap water Disinfection System (TWDS-Chlorine)

ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาด้วยคลอรีนที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นเทคโนโลยีการจ่ายคลอรีนที่ง่ายและสะดวกต่อการติดตั้ง ไม่ซับซ้อน เหมาะสมกับประปาขนาดเล็ก เช่น ประปาโรงเรียน ประปาหมู่บ้าน หรือ สถานที่ต่างๆที่ต้องการน้ำที่ให้คลอรีนที่มีความเข้มข้นสูงในการล้างตลาด ล้างพื้น ก็ทำได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้การใช้ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาอย่าง TWDS (Chlorine) แล้ว การดูแลบำรุงรักษาง่ายกว่ามาก เหมาะสมสำหรับผู้ดูแลขั้นพื้นฐาน เพราะรูปแบบการทำงาน รวมถึงการจัดเก็บ สามารถทำงานได้ภายในบรรจุภัณฑ์ ไม่รั่วไหลออกมาด้านนอกให้เกิดอันตรายต่อผู้ดูแลระบบ ซึ่งข้อดี ของคลอรีนชนิดนี้ให้ประสิทธิภาพที่ดี และประหยัดค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับคลอรีนชนิดอื่นๆ ในหลายๆ ด้าน...

AWSS HOCL (น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่อ่อนโยนต่อผิว)

ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นสารประกอบคลอรีนที่ให้ประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุดในช่วงที่ปลอดภัยกับการใช้งานโดยเทียบกับผิวหนังมนุษย์ (pH 5.5) คือ HOCL หรือ กรดไฮโปคลอรัส ซึ่งมีช่วงที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดีที่  pH 5.0 – 6.5 เมื่อพูดถึง +HOCL • ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต • สามารถฆ่าแบคทีเรียได้เทียบเท่ากับสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั่วไป • คงเสถียรภาพของคุณสมบัติได้นาน • ไม่ทิ้งสารตกค้าง • ไม่เกิดการกัดกร่อน • ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร...

Asia Water System Solution จัดงานสัมมนา “โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบยยั่งยืน” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรม 4.0

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คุณยุทธนา กวางเส็ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซีย วอเตอร์ ซิสเต็ม โซลูชั่น จำกัด, คุณวีรพิชญ์ จันทร์หล้าฟ้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซีย วอเตอร์ ซิสเต็ม โซลูชั่น จำกัด, คุณ ธนกฤต แสงทองอรุณกูล ผู้จัดการโครงการ...